El Collet de Barraques, una mica d'història:

El patrimoni miner forma part de la memòria històrica de la comarca del Ripollès i de la Vall del Rigat; és un testimoni del desenvolupament tècnic i industrial d’èpoques passades indispensable per a entendre la realitat present del nostre territori. Els anys d’explotació minera van marcar el territori i la vida social dels habitants i van deixar un patrimoni que es pot conèixer amb els itineraris de la Ruta de les Mines.
Un d’aquests conjunts de mines eren les Mines d’Estremera, a la serra del mateix nom, a prop del coll amb vistes al Puigmal. En aquest mateix punt es van aixecar les “barraques”, petites construccions que servien als miners per desar les eines i descansar de les llargues jornades de pic i pala.
Al collet, sota l’actual pista, es troben les mines a cel obert, i un cartell explicatiu ens en fa cinc cèntims.
El grup de mines que ens trobem al Collet de les Barraques s’anomenen, d’oest a est, Víctor, Lídia i San Francisco. Es van explotar des de principis del segle XX, fins a la primera meitat dels anys 20. S’hi extreia calcopirita (sulfur de ferro i de coure), i pirita (sulfur de ferro), quars, i en menor quantitat arsenopirita (sulfur d’arseni), i estibina (sulfur d’antimoni). Són excavacions a cel obert, fetes a pic i pala, que s’obrien des del Collet de les Barraques vers el vessant meridional de la Serra d’Estremera. Encara s’observa les restes de terreres, on s’apilava el material extret, i a prop, les restes de les barraques, les quals probablement van donar nom al collet, i que s’usaven per a emmagatzemar les eines. El material era apilat a peu de les excavacions, i després es carregava la mena metàl·lica a llom de mules, les quals eren el mitjà de transport fins a la carretera de Ribes.

Reglament

REGLAMENT MARXA BARRAQUES

ARTICLE 1

La Barraques és una marxa cicloturista de caràcter no competitiu, limitada en participació, organitzada per Espai Trail SL (CIF nºB66625757) que tindrà lloc el 20 d’octubre de 2019, amb sortida a les 9.00 h. La prova, amb sortida i arribada a Ribes de Freser, serà amb trànsit obert, cosa que obliga els participants a respectar les normes vigents de circulació. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors que se’n faci.

ARTICLE 2
La marxa té tres opcions de participació:
● Barraques Or: Diumenge 20 d’octubre del 2019. 138 km i 3800 m
● Barraques Plata: Diumenge 20 d’octubre del 2019. 92 km i 2600 m

Barraques Bronze: Diumenge 20 d’octubre del 2019. 72 km i 1400 m

La participació a Marxa Barraques està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat nascuts l’any 2001 o abans. Els menors de 18 anys no podran prendre la sortida en cap de les tres distàncies.

ARTICLE 3

Els drets d’inscripció per als recorreguts Or i Plata tenen un cost de:

  • Fins  l’18 d’octubre 48 €
  • Presencials (si queden dorsals) 50 € (sense obsequi)

Els drets d’inscripció per al recorregut Bronze tenen un cost de:

  • Fins l’18 d’octubre 40 €
  • Presencials (si queden dorsals) 42 € (sense obsequi)

 

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil segons la legislació vigent. A més, TOTS els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurances d’accidents contractada per l’organització.

ARTICLE 4

La participació a la prova està sota la responsabilitat i risc propi dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.
MATERIAL OBLIGATORI:

  • Casc de ciclisme homologat.
  • Bidó ciclista, mínim 500 ml.
  • Càmera, tubular o kit de reparació de punxades.
  • Paravent amb membrana (únicament en cas de méteo desfavorable).

ARTICLE 5

La inscripció serà validada automàticament per la plataforma en el moment del pagament de l’import indicat, i el participant rebrà un correu electrònic automàtic com a justificant del pagament. El pagament només es pot fer per Internet amb targeta de crèdit, a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització en la pàgina web oficial. La inscripció és personal i intransferible

ARTICLE 6

Cap participant podrà canviar, regalar o vendre la seva inscripció sense l’autorització de l’organització. En cas de fer-ho, el participant quedarà exclòs de la marxa i s’estudiarà la posible sanció conjuntament amb l’asseguradora de l’esdeveniment.
Fins el 22 de setembre es podrà demanar la devolució del 75% de l’import de la inscripció. A partir d’aquesta data no es retornarà cap import d’inscripció.

ARTICLE 7

La marxa és de caràcter NO COMPETITIU i per aquest motiu la prova no serà cronometrada.

ARTICLE 8

Hi haurà un vehicle escombra que tancarà la marxa. Aquest vehicle controlarà el temps dels últims classificats i passarà pels punts de tall a l’hora estipulada com a tancament de control, retirant el dorsal i obligant a abandonar als corredors que superin aquest temps horari. Aquests participants podran seguir sota la seva responsabilitat per una ruta alternativa que els indicaran els membres de l’organització, o ser evacuats pel vehicle de l’organització.
Tall horari: Els Alabaus – La Molina 14:00h *
Tall horari: Planoles 16:00h **
*Els participants podran seguir les indicacions dels membres de l’organització per realitzar la ruta alternativa directament a Toses.
** A partir de les 16:00h cap participant podrà pujar al Collet de les Barraques, i membres de l’organització indicaran el camí a seguir per retornar a Ribes de Freser

S’enviarà el track del recorregut a tots els inscrits els dies previs a la marxa. Igualment aquests tracks seran públics i es podran descarregar de la web oficial de la marxa.
Durant el recorregut, aquest estarà senyalitzat a les cruïlles amb fletxes reflectants, que indicaran el sentit de la marxa a seguir. També hi haurà senyalitzacions de continuïtat, en trams rectes sense cruïlles, que donaran seguretat al participant.
Totes les fletxes de sentit de la marxa es col·locaran amb brides de plàstic a les senyalitzacions verticals permanents de trànsit. En cas de no existir aquesta possibilitat, es col·locaran en estaques de fusta clavades a terra o altres punts.
En cap cas, les senyalitzacions de la marxa estaran col·locades en punts que dificultin la visibilitat de les senyal de trànsit, i per tant no dificultaran en cap moment la visibilitat dels conductors, ni suposaran un perill per la circulació.

ARTICLE 9

La recollida de dorsals es realitzarà a Ribes de Freser.
Dissabte 19: de 18:00h a 20:00h
Diumenge 20: de 8:00h a 8:45h
Tots els participants hauran de portar, de forma obligatòria i visible el dorsal. Aquell ciclista que no dugui col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el DNI.

ARTICLE 10

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces de l’ordre detindran vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

ARTICLE 11

AVITUALLAMENTS OR
● Sant Jaume de Frontanyà Km 47
● La Molina – Els Alabaus km 90
● Fornells de Muntanya km 120
● Collet de les Barraques km 138
● Ribes de Freser (km 155)

AVITUALLAMENTS PLATA / BRONZE*
● La Molina – Els Alabaus Km 45*
● Fornells de Muntanya km 75 / km 56*
● Collet de les Barraques km 93
● Ribes de Freser (km 120) / km 72*

ARTICLE 12

L’organització dispossarà d’un equip de sanitaris a l’arribada. El vehicle escombra tindrà la capacitat de solucionar problemes lleus a les bicicletes.

ARTICLE 13

Tots els participants han de dur els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

ARTICLE 14

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la mateixa.

ARTICLE 15

L’organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent assegurança d’accidents contractada per l’organització. Tampoc es fa solidària de les despeses ni deutes que pogués contraure el participant durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.
Hi haurà dutxes al Pavelló de Ribes de Freser. Els participants podran deixar les bicicletes a l’interior del mateix pavelló, on hi haurà personal de control, que en cap cas és farà responsable en cas de pèrdua o substracció.

ARTICLE 16

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes als diferents recorreguts per inclemències meteorològiques.

ARTICLE 17

Drets d’imatge. L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la Marxa Barraques l’enregistrament total o parcial de la seva participació en aquesta, dóna el seu vistiplau perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la marxa cicloturista en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, altres mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre cap compensació econòmica. Aquest article també es fa extensiu a fotografies.

ARTICLE 18

El fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació d’aquest reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que es pogués derivar de la seva participació a la prova.

ARTICLE 19

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:
● No respectin el codi de circulació.
● No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització.
● No passin pel control de sortida i per d’altres situats en el recorregut.
● Embrutin o degradin l’itinerari, llançant-hi deixalles.
● Disposin de vehicle de recolzament propi, entorpint la marxa de la resta.
● Comportaments que impedeixin el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra d’aquest reglament.
Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant de la resta de participants i autoritats de sancionar-los de manera efectiva. La penalització serà:
● Desqualificació de la prova.
● Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
● Les sancions imposades per les autoritats, de les quals pogués ser mereixedor per la seva actitud.

ARTICLE 20

L’organització designarà un grup de participants la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites en l’article anterior. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la mateixa organització.

ARTICLE 21

En cas de que la condicions meteorològiques suposin un perill manifest per a la seguretat dels participants, o si els cossos oficials de seguretat així ho indiquin per algun altre motiu, l’organització anul·larà la prova i no procedirà a la devolució de l’import de la inscripció. No es suspendrà la marxa si les condicions meteorològiquess com pluja o vent, per la seva intensitat baixa o moderada no revesteixin un perill significatiu, en aquest aquest cas l’organització aconsella a tots els participants extremar la precaució.
L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

BARRAQUES PLATA

92 km +2600

BARRAQUES OR

138 km +3800

BARRAQUES BRONZE

72 km +1400

Full de ruta

ELS PORTS

Descripció dels ports

COLL DE LA BATALLOLA 2ª Cat

Iniciem el port a la cruïlla de la carretera de Borredà, amb una primera rampa que suavitza ràpidament. Però és un port que ens enganya, entre els seus trams de descans, amaga fortes rampes de fins el 17% en el tram final. Pujarem el port envoltats de boscos, per asfalt en bon estat en tot moment, trobant-nos el poble de Sant Jaume de Frontanyà, que fins fa poc ostentava el títol de “poble més petit de Catalunya”

COLL DE MEROLLA 3ª Cat

Iniciem el port a la cruïlla de la carretera de La Pobla de Lillet. Trobarem un port “amable”, sense grans pendents i amb algun descans en forma de baixada. Coronarem a 1100m d’alçada, on veurem el Refugi de Merolla a la nostra esquerra.

COLL DE LA CREUETA 1ª Cat

Iniciem el port a la carretera de Gombrèn, poc abans d’arribar al poble. La primera rampa ja és prometedora del que vindrà, amb forts pendents gairebé fins arribar a Castellar de N’hug, amb un curt sector de descens després de travessar el curt túnel de “la mina”. Al poble enllacem amb la carretera de la Pobla de Lillet. Aquest segon sector és més sostingut en la pendent, sense grans rampes en cap quilòmetre fins coronar el coll a gairebé 1900m d’alçada.

COLLADA DE TOSES 1ª Cat

Iniciem el port al mateix poble de La Molina, per una carretera estreta amb rampes continuades durant 4km. A partir del moment que enllacem amb la carretera que puja des de Puigcerdà, la pendent suavitzarà notablement i ens permetrà pedalar amb més força.fins arribar als 1800m de la seva cota màxima.

COLL DE NEVÀ 3ª Cat

Iniciem el port a la cruilla de Fornells de Muntanya, travessant el Riu Rigat. És un port curt, asfaltat fa pocs anys, i de pendent continuada sempre entre boscos i carretera ombrívola que ens farà passar els quilòmetres amb facilitat

COLLET DE LES BARRAQUES 1ª Cat

El gran port desconegut del Ripollès. Les seves rampes constants de més del 8%, i les rampes màximes de fins el 14% posant a prova a tots els que s’hi enfronten. Iniciem el port al travessar el Riu Rigat, amb fortes rampes ja dins del poble de Planoles. Travessarem la N240 i començarà la part més alpina del port, sempre amb pendents que oscil·len entre el 8% i el 10%, amb alguna paella entre el 12% i 14%. La carretera és estreta i ben asfaltada, força ombrívola i amb grans vistes en els darrers quilòmetres, culminant amb una espectacular visió del Puigmal des del mateix collet, a 1900m d’alçada.